Nota prawna

Regulamin korzystania z serwisu RESISTUDIO

Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania serwisu internetowego RESISTUDIO (dalej „Regulamin”). Rozpoczęcie korzystania z serwisu i jego zasobów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

Postanowienia Ogólne

Właścicielem serwisu jest RESISTUDIO Adam Wójcik (zwana dalej: „Właścicielem”).

Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników z Polski.

Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Umożliwienie połączenia z zawartością stron internetowych z którymi połączony jest Serwis nie oznacza, że Właściciel rekomenduje takie strony lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.

Właściciel informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Właściciela i Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Serwis nie zawiera treści o charakterze reklamowym i nie bierze udziału w wymianie oraz nie łączy banerów o charakterze komercyjnych.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu, w tym treści, grafiki, fotografie stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego i przynależą do Właściciela.

Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie fotografii bez zgody autora. Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania materiałów zawartych w serwisie przez osoby do tego nieuprawnione, będą skutkowały przekazaniem sprawy na drogę sądową i dochodzeniem należnego wynagrodzenia.

Korzystanie z Serwisu do celów innych niż użytek osobisty, modyfikowanie Serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.

Zawartość Serwisu obejmuje nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.