Klasa vocalu - Natalia Lubrano

Dziedziny: emisja głosu, interpretacja, improwizacja i psychosomatyka.

Celem warsztatów jest:

  • nabycie umiejętności odpowiedniego sposobu oddychania
  • nabycie umiejętności wydobywania donośnego głosu przy małym wysiłku, bez przesilania strun głosowych, techniki wokalne Speech Level Singing oraz Mix
  • wypracowanie odpowiednich nawyków związanych z używaniem narządu głosu – pomoc dla osób, u których problem z narządem głosu już wystąpił
  • nauka swobodnej improwizacji jazzowej i nie tylko
  • realizacja nagrania demo uczestnika (opcjonalnie)
  • nauka wywierania określonego wpływu na słuchacza: interpretacja